Doradztwo prorozwojowe w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa

Projekt zgodnie z celami Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014-2020 ma na celu podniesienie konkurencyjności VCENTRUM poprzez pozyskanie dofinansowania i zakup od IOB specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym w zakresie poszukiwania nowych innowacyjnych technologii w obszarze napraw blacharsko-lakierniczych w motoryzacji oraz w procesie wynajmu samochodów i zarządzania carparkiem.

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. -30.06.2018 r.

Budżet projektu: 165 927,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – [...]

dla rozwoju Mazowsza

Firma VCentrum Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. ” Rozwój nowych usług serwisowych VCentrum z wykorzystaniem współpracy z jednostką badawczą”, w wyniku którego wprowadziła nowe usługi związane z rozszerzeniem działalności o obsługę pojazdów nowej marki AUDI, w tym:

1. Kompleksowy serwis techniczny samochodów AUDI
2. Serwis i naprawy elektryczne z wykorzystaniem najnowszej generacji urządzenia diagnostycznego AUDI VAS w samochodach AUDI
3. Zmiany, optymalizacji i weryfikacji oprogramowania wszystkich modułów elektronicznych i komputerów pokładowych w samochodach marki AUDI w sytuacjach tego wymagających


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

W okresie od  V 2013 do IV 2014 Spółka zrealizowała Projekt pn.:
„Implementacja zaawansowanego systemu B2B w firmie VCentrum Sp. z o.o. usprawniającego współpracę biznesową z kontrahentami”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-349/12.  
„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Back to top