Type and press Enter.

tlo

UNIA EUROPEJSKA

Doradztwo prorozwojowe w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa

Doradztwo prorozwojowe w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa Projekt zgodnie z celami Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014-2020 ma na celu podniesienie konkurencyjności VCENTRUM poprzez pozyskanie dofinansowania i zakup od IOB specjalistycznych ... Zobacz więcej Doradztwo prorozwojowe w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na usługi doradcze o charakterze prorozwojowym, w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WM, Działanie 3.1.2 : Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności ... Zobacz więcej
Zarządzaj plikami cookies