Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na usługi doradcze o charakterze prorozwojowym, w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WM, Działanie 3.1.2 : Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.
PLIK DO POBRANIA:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Back to top