Zapytanie ofertowe na usługi doradcze o charakterze prorozwojowym, w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO WM, Działanie 3.1.2 : Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo.
PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze o charakterze prorozwojowym.

Formularz ofertowy Doradztwo prorozwojowe VCENTRUM

Umowa warunkowa Doradztwo prorozwojowe VCENTRUM

Formularz IOB dla podmiotów nieposiadających akredytacji VCENTRUM

 

Back to top