Klauzula informacyjna-RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VCentrum Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 19, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000658080 REGON: 015785736, NIP: 5213299497
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Krzysztof Radtke. Z IOD  można się skontaktować drogą elektroniczną iod@vcentrum.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi.
 5. Administrator może przesyłać informacje o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO poprzez udzielenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tzn. na otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach, prowadzenia badań satysfakcji klienta, uczestnictwa w programie lojalnościowym, uczestnictwa w konkursach. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia świadczenia usług lub do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Back to top