Doradztwo prorozwojowe w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa

Doradztwo prorozwojowe w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa

Projekt zgodnie z celami Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014-2020 ma na celu podniesienie konkurencyjności VCENTRUM poprzez pozyskanie dofinansowania i zakup od IOB specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym w zakresie poszukiwania nowych innowacyjnych technologii w obszarze napraw blacharsko-lakierniczych w motoryzacji oraz w procesie wynajmu samochodów i zarządzania carparkiem.

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. -30.06.2018 r.

Budżet projektu: 165 927,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Back to top